Svenska

Watch videos about health and healing

Titta på videoklipp om hälsa och helande

Ask questions about Christian Science

Ställ frågor om Kristen Vetenskap

The Extension of The Mother Church, Boston

Besök Moderkyrkan i Boston, MA, USA

Vad är Kristen Vetenskap?

Kristen Vetenskap hjälper oss att se världen genom en andlig lins.  När vi förstår vetenskapen bakom kristendomen, så kan vi finna andliga lösningar på våra problem och leva ett bättre och hälsosammare liv.  Kristen Vetenskap svarar på frågor som vi alla ställer oss någon gång under livet, t.ex.:  Varför är vi till? Vad är Guds natur?  Vad är källan till lycka och helande?

Mer 

Bön och helande

Kristen Vetenskap lär om en pålitlig andlig metod att hela genom vetenskaplig bön och metafysisk behandling.  Den här bönen inbegriper en klar förståelse av att Gud är den ende Skaparen och källan till allt gott, däribland hälsa, välbefinnande och glädje.  Tusentals väldokumenterade vittnesbörd om helande har publicerats i våra tidskrifter under det gångna århundradet.

Mer

Kyrkor, läsrum, och nätverk online

Kristen Vetenskaps kyrkor, mindre församlingar och grupper håller söndagsgudstjänster och onsdagsmöten.  Det finns kyrkoregister där du kan slå upp och se om det finns en kyrka nära där du bor. Ett läsrum är en bokhandel där man kan köpa litteratur och annat rörande Kristen Vetenskap och där man kan få kontakt med andra som också studerar och vill veta mer om Kristen Vetenskap.

Vad är Kristen Vetenskap

Medlemsansökan  

Inspiration

Härolden

Kristen Vetenskaps Härold ges ut i tryck och på nätet på mer än 20 språk.  Den första upplagan kom ut på tyska 1903.  Artiklarna och vittnesbörden som publiceras i Härolden visar hur mycket Gud älskar alla och envar i världen, oavsett ålder, kön, bakgrund och nationalitet, och den visar hur den kärleken berör hjärtan och bringar tröst och lösningar på problem.

Your Daily Lift och offentliga föredrag

Det finns 54 andliga helare och erfarna internationella talare i 15 länder som håller föredrag och anföranden om Kristen Vetenskap runt om i världen.  Man kan också på nätet höra tvåminuters inspelningar med inspirerande idėer som de här talarna gör som kallas “Your Daily Lift”, såväl som längre anföranden. 

Your Daily Lift  Föredrag  Föreläsare

Publikationer på engelska

Andra publikationer som ges ut av Kristen Vetenskaps förlag är The Christian Science Sentinel (en gång i veckan), The Christian Science Journal (en gång i månaden), The Christian Science Monitor (nyheter dygnet runt) samt Kristen Vetenskaps kvartalshäfte (texter för bibelstudium).