Hva er Kristen Vitenskap?

Kristen Vitenskap hjelper deg å se verden gjennom et åndelig objektiv. Når du har forstått Vitenskapen i Kristendommen, blir du i stand til å finne åndelige løsninger på dine problemer og kan leve et bedre og sunnere liv. Kristen Vitenskap gir svar på spørsmål som alle på et eller annet tidspunkt i livet stiller seg, blant annet om hvorfor vi lever, hva som er Guds sanne natur og hva som er kilden til lykke og helbredelse.

Lær mer om 

Bønn og helse

Kristen Vitenskap er læren om en pålitelig metode for åndelig helbredelse gjennom vitenskapelig bønn og metafysisk behandling. Slik bønn innbefatter en entydig forståelse av at Gud er den eneste Skaper og kilden til alt godt, deriblant helse, velvære og glede. Gjennom mer enn hundre år har det gjennom våre tidsskrifter blitt publisert tusenvis av godt dokumenterte vitnesbyrd om helbredelse.  

Lær mer om

Kirker, Leseværelser, og nettsamfunn

Kristen Vitenskaps kirker, samfunn og grupper har gudstjenester på søndager, vitnesbyrdmøter på onsdager, og Søndagsskolen. Leseværelsene er også bokhandler der du kan kjøpe produkter om Kristen Vitenskap og komme i kontakt med andre som studerer og ønsker å vite mer om Kristen Vitenskap. Bruk den søkbare kirkeoversikten til å finne en kirke nær deg. Det er også nettsamfunn.

Mer om Kristen Vitenskaps Kirke 
Medlemskapssøknader 
Nettsamfunn   

Inspirasjon

Kristen Vitenskaps Herold

Kristen Vitenskaps Herold foreligger i trykt og nettbasert utgave på mer enn 20 språk. Den første utgaven kom ut på tysk i 1903. Artiklene og vitnesbyrdene som publiseres i Herolden, viser hvor høyt Gud elsker hvert eneste menneske i verden, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og nasjonalitet, og hvordan denne kjærligheten berører våre hjerter og gir trøst og løsninger på problemer. 

Your Daily Lift og offentlige foredrag

Vi har 52 erfarne foredragsholdere og åndelige helbredere i 15 land. Disse holder foredrag om Kristen Vitenskap over hele verden. Foredragsholderne tilbyr nettbaserte lydklipp på 2 minutter med inspirerende budskap – disse kaller vi Your Daily Lift – samt mer omfattende presentasjoner ved personlig fremmøte. 

Mer om Your Daily Lift  Foredrag (på engelsk) Foredragsholdere (på engelsk)

Barn og unge

Time4thinkers.com

time4thinkers website screenshot

Time4thinkers.com byr på diskusjonsforumer for unge, informasjon om ungdomsammenkomster, blogger og søndagsskoleundervisning samt Kristen Vitenskaps foreninger på universiteter og høyskoler.

Time4thinkers.com (på engelsk)

Engelske utgivelser

Kristen Vitenskaps Forlag gir blant annet ut følgende tidsskrifter: Christian Science Sentinel (ukentlig), The Christian Science Journal (månedlig), The Christian Science Monitor (døgnoppdaterte nyheter) og Christian Science Quarterly (Ukentlig bibelstudium). Mer på engelsk