Wat is Christian Science?

Leerstellingen

Christian Science leert dat God onveranderlijke Liefde is, de ultieme macht van het goede in ons leven en in de wereld. En dit vormt de basis voor de verklaring dat de mens goed en bemind is – zoals Jezus Christus leerde. Ook wordt een uitleg gegeven van de Wetenschap, of de geestelijke wetten, die Jezus in staat stelde de zieke te genezen en de zondaar te hervormen, en worden vragen over het kwaad en over de geestelijke werkelijkheid beantwoord. Godsdienstige grondstellingen

Oorsprong

Christian Science berust op de eeuwige waarheden van de Bijbel. Mary Baker Eddy ontdekte deze bijbelse waarheden in 1866. Zij beschrijft ze in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift. Samen met de Bijbel bevat dit leerboek de gehele uitleg van de Christian Science leerstellingen. Dit is haar belangrijkste en meest gelezen werk. Het is verkrijgbaar in 17 talen.

Mary Baker Eddy

 • Mary Baker Eddy
  Is de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science.
 • Werd geboren in 1821 in New Hampshire, VS.
 • Groeide op in een godvruchtig Protestants gezin.
 • Genas van een verwonding die haar leven bedreigde in 1866 terwijl zij in de Bijbel las. Dit gaf haar een verbazend inzicht in hoe Jezus genas. Haar hele leven veranderde hierdoor.
 • Maakte anderen deelgenoot van haar ontdekking en bewees de waarde ervan door te genezen en anderen te leren hoe zij konden genezen.
 • Publiceerde in 1875 haar belangrijkste boek dat uitlegt hoe de waarheden van de Bijbel genezen.
 • Richtte een Kerk op in 1879.
 • Werd een van de meest bekende en gerespecteerde Amerikanen in de wereld voordat zij overleed in 1910.
 • Wordt hoog gewaardeerd, zowel in als buiten haar Kerk, voor haar bijdragen aan de mensheid.
 • Werd in 1998 uitgeroepen als een van de belangrijkste religieuze leiders van de 20ste eeuw; voordien was zij ingehuldigd in de National Women’s Hall of Fame.

Voor meer informatie, bezoek The Mary Baker Eddy Library website: MaryBakerEddyLibrary.org (in het Engels).

Vaak gestelde vragen

Staat Christian Science in verband met Scientology?  

Op geen enkele manier.

Is Christian Science een sekte?

Nee. In geen enkel opzicht. Het is een op de Bijbel gebaseerde godsdienst die de leer van Christus Jezus volgt.

Gaan jullie naar de dokter? 

Dat is aan ieder voor zich om hierover te beslissen, maar het is gebruikelijk om op behandeling door gebed te vertrouwen bij deze christelijke methode van genezing. .

Kun je zowel Christian Science als geneesmiddelen-gebruiken?

Christian Science berust op de volkomen macht van Geest, God. Een methode die uitgaat van Geest als de enige macht, is doorgaans niet te combineren met andere geneeswijzen zoals medicijnen, die gebaseerd zijn op de stof als een macht.

Hoe effectief is deze methode?

Christian Science is generaties lang opmerkelijk effectief geweest. Zie getuigenissen van genezing in de tijdschriften van Christian Science.

Wat zou je doen als je je been brak?

Sommigen hebben hun been door een dokter laten zetten, maar anderen hebben ervaren dat beenderen gezet en hersteld werden door gebed alleen.

Is dit gebedsgenezing?

Niet in de algemene zin van gebedsgenezing, en het is ook geen positief denken, noch zelf­hypnose. Allicht, genezing gebaseerd op de Bijbel vraagt natuurlijk om een zekere mate van geloof. Maar een wetenschap vereist ook begrijpen en bewijs.

Waar kan ik meer te weten komen over wat jullie leren over hemel en hel, verzoening, doop, sacrament, Christus Jezus en andere theologische vraagstukken?

Wetenschap en Gezondheid behandelt deze onderwerpen volledig. Je kunt ook ChristianScience.com verkennen, een Christian Science leeskamer bezoeken of een kerkdienst bijwonen.

Godsdienstige grondstellingen

"Hier volgt een kort overzicht van de hoofdpunten, of godsdienstige grondstellingen van Christian Science: —

1. Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven.
2. Wij erkennen en aanbidden één oppermachtige en oneindige God. Wij erkennen Zijn Zoon, de ene Christus; de Heilige Geest of goddelijke Trooster; en de mens naar Gods beeld en gelijkenis.
3. Wij erkennen, dat Gods vergiffenis van zonde bestaat in de vernietiging van zonde en in het geestelijk begrijpen, dat het kwaad als onwerkelijk uitwerpt. Maar het geloof aan zonde wordt gestraft, zolang het geloof voortduurt.
4. Wij erkennen de verzoening van Jezus als het bewijs van de goddelijke, werkdadige Liefde, die de eenheid van de mens met God ontvouwt door Christus Jezus, de Wegwijzer; en wij erkennen, dat de mens wordt verlost door Christus, door Waarheid, Leven en Liefde, zoals gedemonstreerd werd door de Profeet van Galilea in het genezen van de zieken en in het overwinnen van zonde en dood.
5. Wij erkennen, dat de kruisiging van Jezus en zijn opstanding dienden om het geloof op te heffen tot een begrijpen van het eeuwige Leven, van de alheid van Ziel, Geest, en de nietsheid van de stof.
6. En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn."

(Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift door Mary Baker Eddy, p.496)

Brochure:" Wat is Christian Science?"

U kunt onze nieuwe “Wat is Christian Science?” brochure downloaden. Hij geeft basisinformatie over de theologie en praktijk van Christian Science en de activiteiten van The First Church of Christ, Scientist, en zijn publicaties.