De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid

De Bijbel

king-james-version-holy-bible-medium_small

De Bijbel staat centraal bij de studie en praktijk van Christian Science en haar methode van genezing. Door de studie van de Bijbel vond Mary Baker Eddy niet alleen inspiratie en leiding, maar wat zij geloofde dat de geestelijke wetten waren van gezondheid en genezing die ten grondslag liggen aan Jezus’ leer en werken. Zij schrijft in haar oorspronkelijke werk Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift: “De Bijbel is mijn enige gezaghebbende bron geweest” en “mijn enig leerboek” en “bevat het voorschrift voor alle genezing”, en zij noemt de Bijbel: “de zeekaart des levens” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 126, 110, 406, 24).

Wetenschap en Gezondheid

SH-cover-dutch_small_Nederlands

Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, is Mary Baker Eddy’s belangrijkste werk en het gezaghebbende leerboek over de methode van genezing die zij in 1866 ontdekte en Christian Science noemde. Meer dan 135 jaar hebben lezers getuigenis afgelegd dat het lezen en bestuderen van dit boek hun niet alleen een geestelijk begrip van de Bijbel en een duidelijker inzicht in hun blijvende relatie tot God heeft gegeven, maar tevens geleid heeft tot fysieke genezing en geestelijke verheffing.

Koop Wetenschap en Gezondheid in drukvorm

Koop Wetenschap en Gezondheid van de volgende ebook winkels (In het Engels):

Kindle (Amazon)
iBooks (Apple)
Nook/Nook Color (Barnes & Noble)
Kobo

Bijbellessen

Christian Scientisten bestuderen regelmatig de bijbellessen, gepubliceerd in het Christian Science Kwartaalboekje, die bestaan uit met elkaar verbandhoudende aanhalingen uit de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, de basisteksten voor de studie van Christian Science. Iedere dag passen Christian Scientisten toe wat zij leren van hun studie door het genezen van ziektes, verwondingen en tal van andere problemen; ook bidden zij voor de wereld. Aan het einde van de week wordt de bijbelles gebruikt als preek in de zondagsdienst. Er is iedere week een nieuwe les. Meer

Prediker

Het is begrijpelijk dat mensen met een prediker van de kerk willen spreken. De Christian Science prediker is dag en nacht bereikbaar. Dit komt omdat onze prediker geen persoon is, maar de twee boeken: de Bijbel, en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy. Je kunt met je gedachten en vragen bij deze boeken terecht, en je zult daarin de antwoorden en hulp vinden.