Gebed en gezondheid

Gezondheidszorg 

ll-missy-slider

Gezondheidszorg is voor iedereen van levensbelang. Typerend voor Christian Scientisten is dat zij hun unieke benadering van gebed als hun middel van genezing toepassen. We gebruiken deze wetenschappelijke methode in onze moderne tijd omdat hij werkt. Generaties lang heeft dit effectief gewerkt — dikwijls na een medische diagnose van ongeneeslijkheid. Deze geneeswijze wordt volledig uitgelegd in de werken van Mary Baker Eddy.

Ervaringen van genezing uit het leven gegrepen

Steve - Lives Lived

In een uitgebreid hulpverleningssysteem zijn Christian Science practitioners werkzaam. Zij zijn fulltime deskundigen die patiënten behandelen door gebed. Dit wetenschappelijk gebed is onze behandelwijze. Practitioners geven tevens geestelijke begeleiding en beantwoorden graag vragen over deze methode van genezing.

Christian Science verplegers bekleden een andere belangrijke plaats. Zij verlenen geestelijke bijstand en vakkundige fysieke verzorging, ondermeer assistentie bij het baden, wondverzorging, mobiliteitsproblemen, maaltijdbereiding enz. 

Vragen stellen, met iemand spreken of hulp vragen

Zorg voor kinderen

Young girls in Sunday School

Christian Scientisten hechten, net  zoals de samenleving, een groot belang aan het welzijn van kinderen. Al meer dan een eeuw heeft onze methode zichzelf bewezen als een onweerlegbare, veilige en bekwame wijze om zowel voor kinderen als volwassenen zorg te dragen. 

Het feit is, dat Christian Scientisten de genezing van kinderen beschouwen als een van hun grootste bijdragen aan de samenleving. Wij werken samen met maatschappelijke en publieke gezondheidsfunctionarissen als er medische bezorgdheid is voor kinderen.

Lezingen

Host a lecture general-audience

De Christian Science Raad van Sprekers werd in 1898 gevestigd door Mary Baker Eddy om tegemoet te komen aan de toenemende interesse in haar ontdekking van de Wetenschap van Christus-genezing. Christian Science is heden nog van hetzelfde belang als in 1898. Omdat de interesse in geestelijkheid en de relatie van gebed tot gezondheid gegroeid is in de laatste jaren, heeft de invloed van Mary Baker Eddy’s levenswerk veel te bieden aan dit snel ontwikkelende studie-onderwerp.

Leden van deze Raad van Sprekers bevinden zich overal ter wereld; zij zijn allen ervaren practitioners van Christian Science genezing. In hun lezingen tonen zij het praktisch aspect aan van het christendom, waaronder actuele beschrijvingen van genezingen die het resultaat zijn van de studie en toepassing van Christian Science. Deze sprekers bieden ook online inspirerende audioclips aan die 2 minuten duren, onder de naam Your Daily Lift.

Lezingen (in het Engels) Sprekers Your Daily Lift 

Klassen

Voor degenen met een serieuze interesse in deze religie, hebben we overal ter wereld leraren die intensieve klassen geven in Christian Science theologie en praktijk.

Publicaties

Ervaringen van genezing uit het leven gegrepen

Mensen geven verslagen van genezing die getuigen van de doeltreffendheid van gebed in Christian Science.

De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid

The Bible & Science and Health - stain glass window in the Church

De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, bevatten praktische ideeën en verklaringen over gebed en genezing, plus inspiratie voor het leven. Op de laatste 100 bladzijden van Wetenschap en Gezondheid staan voorbeelden van hoe mensen genezen werden door het lezen van deze twee boeken.

De Christian Science Heraut

De Christian Science Heraut heeft zowel gedrukte als online uitgaves in meer dan 20 talen. De eerste editie verscheen in 1903, in het Duits. De artikelen en getuigenissen die gepubliceerd worden in De Heraut tonen Gods grote liefde voor iedereen in de wereld, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond en nationaliteit, en hoe deze Liefde ons beroert en troost en oplossingen brengt. 

Andere publicaties

Gedrukte en website publicaties, waaronder boeken, tijdschriften en pamfletten, zowel als opgenomen programma’s, CD’s met muziek voor alle leeftijden, en web- en radio-uitzendingen, zijn verkrijgbaar in Leeskamers. De tijdschriften omvatten een dagelijkse bijbelstudie gids. Onze literatuur, die dagelijks, wekelijks, maandelijks en per kwartaal verschijnt, wordt door mensen van vele geloofsovertuigingen gelezen en reikt verheffende, probleem-oplossende ideeen aan. Veel mensen kennen onze krant The Christian Science Monitor. Bezoek: CSMonitor.com (in het Engels).

Met iemand spreken of om hulp vragen

Heb je vragen? Wil je alleen maar even praten? Heb je hulp nodig?  Er zijn personen en groepen bereikbaar online en in je omgeving.