Hulpmiddelen voor leden

Global members collage (International pages)

Lid middelen

The Mother Church, Boston

Lidmaatschap aanvragen

Nieuws en gebeurtenissen

Algemeen kerknieuws, sociale media en nieuwsbrieven

The Mother Church original ediface and its bell tower (in the foreground)

Met de sectie kerknieuws op deze site kun je up-to-date blijven. Je kunt je ook inschrijven voor e-mail nieuwsletters of de kerk op sociale media volgen. Het grootste deel van deze informatie is in het Engels, maar een paar mededelingen zijn in andere talen gepost. Kerknieuws in het Engels

Bijeenkomsten, workshops en inspirerende gebeurtenissen

Folks chatting outside during the Church Alive summit in the UK

Je bent uitgenodigd om in juni op de Jaarvergadering te komen luisteren naar de verslagen van de functionarissen en de algemene verslagen uit het veld. Kerken kunnen er ook voor kiezen om eigen workshops in de dochterkerk te organiseren over verscheidene onderwerpen. 

Voor individuelen

Eerste Cursusonderricht

Men kan Christian Science Eerste Cursusonderricht volgen (© 2014 The Christian Science Board of Directors. Alle rechten voorbehouden.), een cursus in geestelijk genezen die bestaat uit 12 bijeenkomsten, om je te verdiepen in de studie en praktijk van Christian Science. Zowel voor als na de cursus kan men dagelijks bidden voor zichzelf, anderen, en de wereld.

Christian Science praktijk

Als iemand zich full-time wijdt aan de genezende praktijk, kan hij aanvragen om als Christian Science practitioner vermeld te worden in De Christian Science Heraut.

Christian Science verpleging

Christian Science verpleegkundigen helpen een genezende atmosfeer te scheppen en helpen personen zo normaal mogelijk te functioneren terwijl de genezing plaatsvindt. 

Bijdragen

ledereen kan tijd, talent, liefde en meer bijdragen aan de kerk. Je kunt schrijven over je gebed, inspiratie, genezing en ervaringen en dit insturen naar De Christian Science Heraut. Je kunt ook bijdragen aan de activiteiten van een dochterkerk, De Moederkerk financieel steunen (de hoofdelijke belasting betalen), en meer.

Specifieke hulpbronnen

Studie

Science and Health cover (Dutch)

De Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy vormen de kern van Christian Science. Door het bestuderen van deze boeken aan de hand van de wekelijkse Christian Science bijbelles, wordt het eenvoudig en vanzelfsprekend om geestelijke waarheden deel van je leven te maken. Een inzicht in het leven van Mary Baker Eddy kan tevens je bekwaamheid versterken om Christian Science toe te passen.

Abonnementen en andere producten

De Herald biedt artikelen in vele talen, waaronder het Nederlands. Artikelen in het Engels zijn beschikbaar in The Christian Science Journal en Christian Science Sentinel. Andere producten die je persoonlijke studie kunnen steunen, zijn bijbelwoordenboeken en -commentaren, bloemlezingen van klassieke artikelen, en meer.

The Christian Science Monitor

Niet alleen voor kerkleden is The Christian Science Monitor een internationale, onbevooroordeelde bron van nieuws (in het Engels) die vele malen bekroond is en die de missie heeft “om niemand te krenken, maar de gehele mensheid tot zegen te zijn” (zie The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 353).

Voor kerken

Kerkdiensten

De leden werken samen om de kerkdiensten op zondag en de getuigenisbijeenkomsten op woensdag tot een succes te maken.

Zondagsscholen

Students in a discussion at Sunday school

Zij zorgen ook voor praktisch, op de Bijbel gebaseerd, onderricht in de zondags- schoolklassen voor leerlingen tot 20 jaar. Online zondagsschool (in het Engels)

Leeskamers en lezingen

De leden bemannen de Christian Science Leeskamers en bidden ervoor; zij delen Christian Science met het publiek doormiddel van deze Leeskamers. Ook organiseren zij lezingen, steunen die in gebed, en nodigen mensen uit de lezingen bij te wonen.

Perscomités

De media beïnvloedt voortdurend de publieke opinie over allerlei onderwerpen. Doormiddel van het werk van het perscomité helpen de leden het publiek correcte informatie over Christian Science te geven. Meer in het Engels

Jongeren in de kerk

Youth Summit

Iedereen kan zich aansluiten bij TMC Youth en helpen een nieuwe generatie geestelijke denkers bij kerkactiviteiten te betrekken. Mogelijkheden speciaal voor jongeren zijn o.a.zondagsschoolklassen, Christian Science Organisaties (CSO’s) bij het hoger onderwijs en universiteiten en actief kerklidmaatschap. Meer bij time4thinkers.com (in het Engels)

Lidmaatschap, steun door gebed

Je kunt lid worden van een plaatselijke Christian Science dochterkerk of Christian Science Vereniging, evenals van De Moederkerk. Ook kun je deelnemen aan informele groepen om Christian Science te bestuderen en overal ter wereld informele diensten te houden.

Gemeenschappen

Persoonlijk gesprek

A Christian Science practitioner

Als je aansluiting zoek met anderen maar er nog niet aan toe bent om veel mensen te ontmoeten, zijn er online, telefonisch of in persoon mensen beschikbaar om mee te praten.

Ter plekke en online

Het is mogelijk dat er openbare lezingen, bijeenkomsten in Leeskamers en andere activiteiten plaatsvinden in jouw omgeving. 

Delen met anderen 

Artikelen over delen met anderen 

Bid je voor ideeën om Christian Science met anderen te delen? Er zijn een aantal artikelen over dit belangrijke onderwerp in De Heraut.

Kerk in de gemeente en op het web

Christian Science dochterkerken zijn georganiseerd om de gemeenschap te dienen. Het is belangrijk erover na te denken hoe we ervoor kunnen zorgen, dat de mensen bekend zijn met Christian Science, de kerk en alle activiteiten. Eén manier om dit te doen is via internet. Meer in het Engels

Christian Science op het web en in sociale media

Open conversations

Je kunt de links naar deze website delen met je vrienden door gebruik te maken van e-mail, Facebook en Twitter-buttons.