Church of Christ, Scientist

Primera Iglesia, Ciudadela, Argentina

Gebeurtenissen, kerkdiensten of een zondagsschool bij jou in de buurt bijwonen

Leden wereldwijd

De Moederkerk

The Church of Christ, Scientist

We worden Christian Scientisten genoemd en onze kerk staat bekend als The Church of Christ, Scientist. Meer in het Engels

De Moederkerk

The Mother Church, Boston

De Moederkerk is in Boston, Massachusetts, VS. Haar wereldwijde activiteiten worden bestuurd door de Kerkhandleiding, een beknopt handboek met richtlijnen. Meer in het Engels

Aanvragen voor lidmaatschap

Aanvragen voor lidmaatschap zijn nu welkom. Lees meer

Dochterkerken en Verenigingen

De Moederkerk heeft ongeveer 1.750 vertakkingen in 80 landen. Zij worden democratisch bestuurd en dienen hun plaatselijke gemeenschap.

Prediker

Mary Baker Eddy heeft de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid als de Prediker van onze kerk ingesteld. De zondagse preek, die bestaat uit aanhalingen uit beide boeken, wordt voorgelezen door daarvoor gekozen leden van hun kerk, die Voorlezers worden genoemd.

De beoefenaars van Christian Science gebruiken de lespreek gedurende de week in hun studie en gebed en zij voelen zich gesterkt door deze geestelijke eenheid.

Kerkdiensten en Zondagsscholen

ledereen is welkom op al onze zondagsdiensten en zondagsscholen wereldwijd. Over online zondagsschool (in het Engels)

De woensdagbijeenkomst bestaat uit een voorlezing naar onderwerp uit de Bijbel en het leerboek, plus gebed en zang. De bezoekers vertellen over hun ervaringen en genezingen die het praktisch bewijs zijn van gebed in Christian Science.

Leeskamers

DSC08915

Deze zijn vrij toegankelijk op zo’n 1500 plaatsen, waar iedereen kan leren over geestelijk genezen. Er zijn publicaties over Christian Science verkrijgbaar, waaronder de essentiële leerstellingen van Mary Baker Eddy en de inspirerende tijdschriften die zij oprichtte. 

Contacten wereldwijd

  • Wij hebben professionele sprekers die Christian Science in vele talen uitleggen.
  • Ter ondersteuning van het vrij uitoefenen van godsdienst voor iedereen, blijven wij in contact met de media, wetgevers en andere overheidsorganen.
  • Wij voorzien in veldpredikers voor alle takken van militaire dienst in die landen waar ze officieel zijn toegestaan.
  • Wij voorzien ook in veldpredikers voor burgerlijke instellingen, zoals gevangenissen, mentale gezondheidszorg faciliteiten, enz.
  • De Moederkerk, haar dochterkerken en individuele leden dragen in ruime mate en genereus bij aan de noden van de mensheid.