Ansøgning om medlemskab

Membership banner image (620px - TMC Plaza view)

Optagelse af nye medlemmer

Ansøgninger om medlemskab kan nu indsendes. Næste optagelse sker 1 juni 2018. Udfyldte formularer til næste optagelse bør være Moderkirkens sekretær i hænde senest 30 maj. Men der er ingen grund til at vente indtil da. Ansøgninger kan indsendes, så snart de er udfyldt.

Overvejer du medlemskab?

Hvis du overvejer medlemskab, bør du gennemlæse grundlaget for Christian Science – Kristen Videnskab, som findes i Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy (side 330-340). Se også Moderkirkens Håndbog, specielt Trossætninger for Moderkirken (side 15) og ”Kvalifikationer for Medlemskab” (side 34). Vil du vide, hvem der kan anbefale din ansøgning? Detaljerne nedenfor forklarer, hvem der kan skrive under på formularerne.

Udfyldning af ansøgningsformular trin for trin

Optagelse som medlem

Formularer, der er udfyldt korrekt og sendt til Moderkirkens sekretær, forelægges Christian Science Bestyrelse.  Bestyrelsen stemmer om, hvem der kan optages som nye medlemmer på et ordinært møde ”fredagen før første søndag i juni samt første fredag i november hvert år.” Moderkirkens Håndbog (side 56). Efter denne afstemning bliver der sendt velkomstbreve ud til de nye medlemmer.

Medlemsaktiviteter

Besøg denne webside - for at lære mere om aktiviteter for kirkemedlemmer.

Detaljer om formularen

Beslut hvilken formular der skal bruges

 • Brug Formular 1 (.pdf), hvis du har fået undervisning af en autoriseret Kristen Videnskabs lærer.
 • Brug Formular 2 (.pdf), hvis du ikke er blevet undervist af en autoriseret Kristen Videnskabs lærer.
 • Brug Særlig Formular (.pdf), hvis du er blevet undervist af en autoriseret Kristen Videnskabs lærer, som ikke vil underskrive din ansøgning.

Udskriv formularen

Udfyld blanketten

 • Sæt din underskrift under Trossætningerne.
 • Udfyld afsnittet med navn og adresse – skriv tydeligt.
 • Få de pågældende kirkemedlemmer til at godkende og/eller medunderskrive formularen.  Medunderskriver skal være en Kristen Videnskabs lærer (CSB), der er autoriseret af Undervisningsrådet (Board of Education).
 • Hvis du ikke er myndig (fyldt 18 år), skal du bede en af dine forældre eller din værge om at underskrive formularens afsnit om tilladelse.

Skaf underskrifter til godkendelse

 • Formular 1: Din lærer underskriver ansøgningen og sender den til Moderkirkens sekretær. BEMÆRK: Her er der ikke behov for yderligere underskrifter.
 • Formular 2: Et medlem af Moderkirken skal godkende ansøgningen og underskrive den, og hvis vedkommende selv er Kristen Videnskabs lærer, kan han derefter straks indsende formularen til Moderkirkens sekretær. Hvis ikke, skal ansøgningen også forsynes med underskrift fra en lærer, og derefter indsendes.
 • Særlig Formular: Bemærk: Blanketten skal underskrives i overensstemmelse med Kirkehåndbogens vedtægter, afsnit V paragraf 4 (Undtagelsestilfælde).
 • Hvis du ikke kender et medlem af Moderkirken, er der mange andre muligheder for at komme i kontakt med nogen

Send formularen til følgende adresse:

Clerk
The First Church of Christ, Scientist
Membership, P06-10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195

Når formularen er indsendt

 • Så sender vi en e-mail eller et brev for at fortælle, at vi har modtaget ansøgningen.
 • Hvis ansøgningen ikke er korrekt udfyldt, skriver vi og gør opmærksom på, hvad der mangler.
 • Det kan forekomme, at en ansøgning går forkert i posten. Hvis vi ikke har reageret en måned efter en ansøgning er indsendt til os, så følg venligst op på sagen og tjek, om vi har modtaget den.
 • I tilfælde af flytning i tidsrummet mellem indsendelsen af ansøgningen og godkendelsen af medlemskab, skal du sende en e-mail til sekretæren: clerk@christianscience.com.